»%d1%81%d0%be%d1%84%d0%b0« перевод на армянский | Glosbe

Пример переведенного предложения: Урок: Грамотное чтение (be с. 83, абз. ↔ Դաս. Ճիշտ ընթերցանություն (be, էջ 83, պ.

  • Glosbe Translate

  • Google Translate

+
Добавить перевод
Добавить

В настоящее время у нас нет переводов для %d1%81%d0%be%d1%84%d0%b0 в словаре, может быть, вы можете добавить его? Обязательно проверьте автоматический перевод, память переводов или косвенные переводы.

Добавить пример
Добавить

Склонение

Основа

Урок: Грамотное чтение (be с. 83, абз.

Դաս. Ճիշտ ընթերցանություն (be, էջ 83, պ.

jw2019

Урок: Как научиться правильно передавать логическое ударение (be с. 102, абз. 5 — с. 104, абз.

Դաս. Տրամաբանական շեշտ (be դաս 6–րդ, պ.

jw2019

Урок: Ясно покажи, как применяется стих (be с. 154, абз. 4 — с. 155, абз.

Դաս. Պարզ ցույց տալ սուրբգրային համարը կիրառելու նպատակը (be,

jw2019

84 Поэтому, останьтесь и трудитесь усердно, чтобы вы могли усовершенствоваться в вашем служении и пойти среди аиноверцев в последний раз – все те, кого назовут поимённо уста Господни, – чтобы бскрепить закон, запечатать свидетельство и готовить Святых к часу суда грядущего;

84 Հետեւաբար, մնացեք, եւ աշխատեք ջանասիրաբար, որ կարողանաք կատարելագործվել ձեր ծառայության մեջ՝ առաջ գնալու ահեթանոսների մեջ, վերջին անգամ, բոլոր նրանք, ում որ Տիրոջ բերանը կանվանի, բկապելու օրենքն ու կնքելու վկայությունը, եւ սրբերին նախապատրաստելու դատաստանի ժամվա համար, որը պիտի գա.

Урок: Громкость голоса, подходящая для данной аудитории (be с. 107, абз. 1 — с. 108, абз.

Դաս. Ձայնի հնչեղություն (be դաս 8–րդ, պ.

jw2019

* Те, кто возвеличивают призвания во священстве, становятся сынами Моисея и Аарона, У. и З. 84:33–34.

* Նրանք, ովքեր մեծարում են քահանայության կոչումը, դառնում են Մովսեսի եւ Ահարոնի որդիները, ՎեւՈՒ 84.33–34.

Урок: Подкрепляй доводы дополнительными аргументами (be с. 256, абз.

Դաս. Հավելյալ ապացույցներ հիմնավորելու համար (be, էջ 256, պ.

jw2019

Урок: Ясно покажи, как применяется библейский стих (be с. 154, абз. 4 — с. 155, абз.

Դաս. Ճիշտ գործածիր սուրբգրային համարները (be դաս 22–րդ, պ.

jw2019

Библия: «Ибо мы Им живем и движемся и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили: ‘Мы Его и род’» (Деяния 17:28; см. также Псалтирь 81:6; к Евреям 12:9).

Աստվածաշունչ. «Որովհետեւ մենք նորանով ենք ապրում եւ շարժվում եւ կանք. ինչպես ձեր բանաստեղծներից ոմանք էլ ասեցին, թե Նորա ազգիցն էլ ենք» (Գործք ԺԷ.28; տես նաեւ Սաղմոս ՁԲ.6; Եբրայեցիս ԺԲ.9):

Урок: Будь тактичным, когда свидетельствуешь (be с. 197, абз. 4 — с. 199, абз.

Դաս. Նրբանկատություն վկայություն տալու ժամանակ (be, էջ 197, պ. 4–էջ 198, պ.

jw2019

Урок: Интересуйся людьми (be с. 186, абз.

Դաս. Հետաքրքրություն մարդու հանդեպ (be, էջ 186, պ.

jw2019

В откровении, данном Джозефу Смиту в 81-м разделе книги Учение и Заветы, Господь объясняет, что сила священства должна применяться, чтобы «помога[ть] слабым, поднима[ть] опустившиеся руки и укрепля[ть] ослабевшие колени» (5-й стих).

Վարդապետություն եւ Ուխտերի 81-րդ բաժնում Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթին տրված հայտնության մեջ Տերը բացատրում է, որ քահանայության զորությունը պետք է օգտագործվի, որ «սատարի թույլերին, բարձրացնի ընկած ձեռքերը եւ ամրացնի տկար ծնկները» (հատված 5):

Я буду по вашу правую руку и по вашу левую, и Дух Мой будет в сердцах ваших, и ангелы Мои вокруг вас, чтобы нести вас» (У. и З. 84:88).

Ես կլինեմ ձեր աջ կողմում եւ ձեր ձախ կողմում, եւ իմ Հոգին կլինի ձեր սրտերում, եւ իմ հրեշտակները՝ ձեր շուրջը, որ բարձրացնեն ձեզ» (ՎեւՈւ 84. 88):

* Он взял Моисея из среды их, а также и Святое Священство, У. и З. 84:25.

* Նա վերցրեց նրանց միջից Մովսեսին եւ Սուրբ Քահանայությունը, ՎեւՈՒ 84.25.

Поэтому в заключительные годы правления Домициана (81— 96 н. э.) их стали жестоко преследовать.

Այդ պատճառով Դոմետիանոսի կառավարման վերջում (մ.թ. 81–96թթ.) խիստ հալածանք սկսվեց քրիստոնյաների դեմ։

jw2019

* Священство Мелхиседеково владеет ключом тайн познания Бога, У. и З. 84:19.

* Մելքիսեդեկյան Քահանայությունը կրում է Աստծո գիտության խորհուրդների բանալիները, ՎեւՈՒ 84.19.

Урок: Главных пунктов должно быть немного (be с. 213, абз. 2 — с. 214, абз.

Դաս. Գլխավոր կետերը չպետք է շատ լինեն (be, էջ 213, պ. 2–էջ 214, պ.

jw2019

Об этом императоре говорили, что в последние три года своего правления, длившегося с 81 по 96 год н. э., он действовал как безумный.

Կայսրի մասին ասվում է, որ նրա կառավարման վերջին երեք տարիներին նա գործել է խելագարի նման։

jw2019

81 Проповедь на склоне горы

81 Լեռան քարոզը

jw2019

[Схема/Карта, страница 84]

[գծապատկեր/ քարտեզ 84-րդ էջի վրա]

jw2019

Урок: Достигай сердца, содействуя Иегове (be с. 262, абз.

Դաս. Համագործակցենք Եհովայի հետ մարդկանց սրտին հասնելու հարցում (be, էջ 262, պ.

jw2019

Урок: Вопросы, помогающие выявить неправильные взгляды (be с. 239, абз.

Դաս. Հարցեր, որոնք բացահայտում են սխալ մտածելակերպը (be, էջ 239, պ.

jw2019

Урок: Покажи, что тебя восхищают дела Бога, которые он совершает сейчас (be с. 269, абз. 5 — с. 271, абз.

Դաս. Ցույց տուր քո հիացմունքը այն ամենի հանդեպ, ինչ Աստված անում է ներկայումս (be, էջ 270, պ. 1–էջ 271, պ.

jw2019

Мой дорогой муж окончил свой земной путь в 1993 году в возрасте 81 года.

Սիրելի ամուսինս իր երկրային կյանքի ընթացքն ավարտեց 1993 թ.–ին՝ 81 տարեկան հասակում։

jw2019

Урок: Как распределить материал в логической последовательности (be с. 171, абз. 3 — с. 173, абз.

Դաս. Նյութը տրամաբանորեն մատուցել (be, էջ 171, պ. 3–էջ 172, պ.

jw2019

Список самых популярных запросов:
1K,
~2K,
~3K,
~4K,
~5K,
~5-10K,
~10-20K,
~20-50K,
~50-100K,
~100k-200K,
~200-500K,
~1M

лаваш без дрожжей армянский Софа

Блюда

keyboard_arrow_right

Хлебобулочные изделия и закуски

keyboard_arrow_right

Соленая выпечка и хлеб

keyboard_arrow_right

лаваш без дрожжей армянский Софа

Количество x {{unitOption.title}} штука

Энергия 325 ккал

= 1 361 кДж

Белки 12 г

Углеводы 67 г

Жиры 1 г

Волокна —

Энергия {{foodstuff. foodstuff.energy}} ккал{{foodstuff.foodstuff.energy}} кДж

= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,0.239) | number : 0}} ккал= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,4.184) | number : 0}} кДж

Белки {{foodstuff.foodstuff.protein}} г-

Углеводы {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} г-

Жиры {{foodstuff.foodstuff.fat}} г-

Волокна {{foodstuff.foodstuff.fiber}} г-

Энергия 325 ккал

Белки 12 г

Углеводы 67 г

Жиры 1 г

Волокна —

Пищевые ценности

foodstuff.gi != null»>

Белки

12 г

Углеводы

67 г

Сахар

Жиры

1 г

Насыщенные жирные кислоты

Транс-жирные кислоты

Моно-ненасыщенные

Полиненасыщенные

Холестерин

Волокна

Соль

Вода

Кальций

GI Гликемический индексhelp

PHE

600 мг

Состояние

не приготовлено с термической обработкой

Белки

{{foodstuff.foodstuff.protein}} г

Углеводы

{{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} г

Сахар

{{foodstuff.foodstuff.sugar}} г-

Жиры

{{foodstuff.foodstuff.fat}} г

Насыщенные жирные кислоты

{{foodstuff. foodstuff.saturatedFattyAcid}} г-

Транс-жирные кислоты

{{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} г-

Моно-ненасыщенные

{{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} г-

Полиненасыщенные

{{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} г-

Холестерин

{{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} мг-

Волокна

{{foodstuff.foodstuff.fiber}} г

Соль

{{foodstuff.foodstuff.salt}} г-

Вода

{{foodstuff.foodstuff.water}} г-

Кальций

{{foodstuff. foodstuff.calcium}} мг-

GI Гликемический индексhelp

{{foodstuff.foodstuff.gi}}

PHE

{{foodstuff.foodstuff.phe}} мг-

Aлкоголь

{{foodstuff.foodstuff.alcohol}} г

Состав пищевой ценности

fiber_manual_record Белки

fiber_manual_record Углеводы

fiber_manual_record Жиры

fiber_manual_record Белки

fiber_manual_record Углеводы

fiber_manual_record Сахар

fiber_manual_record Жиры

fiber_manual_record Насыщенные жирные кислоты

{{dataChartPercent[0] | number:0}} %

{{dataChartPercent[1] | number:0}} %

{{dataChartPercent[2] | number:0}} %

{{dataChartPercent[0] | number:0}} %

{{dataChartPercent[1] | number:0}} %

{{dataChartPercent[2] | number:0}} %

{{dataChartPercent[3] | number:0}} %

{{dataChartPercent[4] | number:0}} %

НазваниеЭнергия (ккал)

{{feedback. text}}

Посмотреть все отзывы

{{(foodstuffCount | number : 0).split(‘,’).join(‘ ‘)}}

продуктов в нашей базе данных

{{(diaryCount | number : 0).split(‘,’).join(‘ ‘)}}

выполненный рацион за вчера

{{(userCount | number : 0).split(‘,’).join(‘ ‘)}}

зарегистрировано в Таблице калорийности

Английский до армянского значения SOFA

SOFA:

բազմոց

Существительное

բազմոց, մահճակալ, մահճակալ մահճակալ, դիվան

SOFA :: բազմոց SOFAS :: բազմոցներ 9000AR3

9000.RINWARIAR3 9000AR39 Содомия

soft →

Share This

Существительное (1) мягкое сиденье для более чем одного человека

(1) диван подушки(2) Пока ветер выл в дымоходе, мы сели на диван перед ревущим камином.(3) Иногда мне нравится кресло, но с диваном можно полениться и растянуться на нем. (4) Стены были темно-белыми с кремовый ковер, который сочетался с диваном и двумя стульями.(5) В древние времена люди, которые были свободны, возлежали во время еды на диване s.(6) С обивкой на берегу реки и удобной кожей диван s, в котором можно утонуть, атмосфера утонченная, но в то же время расслабленная.(7) Дети откинулись на спинки кресел и диван s и вернулись к своим мыслям.(8) На рассвете я решил зайти в бар первого класса с его рядами мягкого зеленого вельвета диван s и невзрачным ковром.(9) С деревянным полом. и большой удобный диван s , предлагает современную атмосферу, но с уютной домашней атмосферой.(10) Главная комната имеет восемь стен, обитых темным диваном s , между дверными проемами, смешивающимися в стены.(11) В одном конце комнаты стоял просторный деревянный стол, и диван s и стулья в другой. (12) Это красивая уютная комната с балками и двумя гигантскими диванами s , антикварным журнальным столиком и большим телевизором. (13) Не выбирать диван s и стулья в конце долгого похода по магазинам — что угодно будет чувствовать себя комфортно!(14) Там было два дивана s и три кресла, разбросанные вокруг стеклянного журнального столика.(15) Есть уголки. и закоулки, в которых можно спрятаться, длинный диван s, чтобы растянуться, а также высокие или низкие стулья на выбор.(16) Это просторная комната, в которой достаточно места для дивана s , стульев и обеденного стола.

Связанные фразы SOFA

(1) DOFA BED ::

բազմոց մահճակալ

Синонимы

Существующее

1. Lounge ::

հանգ

9000 2 2.3.39000 2 2.3.39000 2 2.3.39000 2 2. թախտ

Различные формы

диван, диваны

Пример слова из телешоу

Куда бы ни пошла София.

Ограбление денег Сезон 3, Эпизод 8

Ее зовут София.

Ограбление денег Сезон 3, Эпизод 4

Мы поставим чип геолокации Софии,

Ограбление денег Сезон 3, Эпизод 8

София.

Ограбление денег Сезон 3, Эпизод 8

Будь хорошей, София. Твоя очередь.

Money Heist Сезон 3, Эпизод 8

Англо-армянский словарь: диван
язык для дивана с похожими и противоположными словами. Также найдите устное произношение слова диван на армянском и английском языке.

Метки для записи «диван»

Что означает «диван» по-армянски, значение «диван»
на армянском, диван
определение, примеры и произношение
дивана на армянском языке.

Armenia Home Decor — Etsy.de

Etsy больше не поддерживает старые версии вашего веб-браузера, чтобы обеспечить безопасность пользовательских данных.